Felsök din bärbara dator

Felsök din bärbara dator

Har du en bärbar dator som det är något fel på?
Det händer ibland att en bärbar dator kan sluta att starta eller bete sig konstigt.

Att felsöka en dator är tidskrävande och man kan spara in på den tiden genom att anlita pc-support eller macsupport och få professionell hjälp.
Vad innebär en felsökning då?
Att genom använda sig av uteslutningsmetod så hittar man till slut vad det är för problem med den bärbara datorn, man undersöker helt enkelt varför datorn inte beter sig som den borde.
Möjliga fel som man brukar vilja undersöka är bland annat varför datorn inte hittar ett nätverk eller där ett program inte startar som den ska.

Det kan även vara problem med ljudet eller att musplattan inte fungerar.
Oavsett vad problemet än är så¨går det oftast att ta reda på vad problemet är och hitta en lösning som fungera.
Enkla fel går snabbt medan lite större fel kan kräva en reparation där man byter ut komponenter i datorn eller installerar om mjukvaran.

Oftast så tänker man sig det värsta när man har ett datorproblem men oftast är lösningarna enkla och snabba att utföra. Att gå stegvis framåt och börja med det enkla så löser det sig alltid rätt lätt.
Börja med att kontrollera alla sladdar och periferier så att inget är löst o glappar, kablar är känsliga och behöver bytas ut om man råkat rycka eller slita i någon kabel.
Börja med strömsladden och gå sedan vidare till alla USB-kablar och andra kablar som sitter i datorn, om någon sladd är trasig eller glappar så ser man det genom att man får notifikationer längst nere till höger på skärmen. I vissa fall så plingar datorn till när en kabel kopplas in och respektive kopplas ur.

Kabelbrott kan även vara en faktor som man bör överväga om kabeln befinner sig i en utsatt situation.
Startar inte din dator trots att alla kablar sitter i så kan det vara batteriet som blivit urladdat och behöver en knuff.
Förutsatt att du har ett löstagbart batteri så fungerar denna metoden, är det ett inbyggt batteri så får man lämna in datorn till ett företag som arbetar med datahjälp.

Anledningen att ett batteri blivit urladdat kan bero på att man kört slut batteriet och inte laddat det utan låtit datorn stå oladdad ett tag, det krävs att det finns ström kvar eftersom det finns minne i datorn som kräver ström kontinuerligt för att kunna spara sitt innehåll. Kyla kan även vara faktor som drar ut det sista i batterierna.
Man kan i många fall räcka att man bara låter datorn sitta i laddaren i något dygn så klarar det upp sig själv ibland.

Man börjar med att avlägsna batteriet och kopplar ur strömsladden.
Håller i strömknappen i cirka 20 sekunder.
Kopplar in strömsladden och startar datorn, fungerar datorn som vanligt så kan du nu återansluta batteriet.

Denna metoden fungerar även med annan problematik som till exempel när programvara har fryst sig eller om enheten har låst sig på något sätt.
Fungerar inte musen när du för fingret över din musplatta så börjar man med att rengöra med en rengöringsduk, fett och intorkad smuts kan lägga sig som en hinna.
Detta förhindrar att musplattan känner av dina fingertoppar.

Vissa musplattor har en inbyggd avstängningsfunktion för att förhindra ovälkomna redigeringar när man skriver, där dubbelklickar man i vänstra hörnet på plattan för att aktivera samt avaktivera musplattan igen.

Bärbara datorer har en nackdel och det är livslängden på batteriet, det kommer alltid bli sämre tidigare än hårdvaran blir för gammal och förlegad.
Batterier är förbrukningsvaror som man helt enkelt får byta ut om man har behöv av att utnyttja portabiliteten som en bärbar dator ger.

Ett batteri har alltid något att ge även om det är lite så om ditt batteri inte ger något alls så kan det vara skräp eller oxideringar som förhindrar kontakten mellan batteriet och datorn.
Kontrollera så det inte finns några skador på batterier, finns det skador så ska batteriet genast kasseras eftersom litiumcellerna kan vara en brandfara om dessa blir utsatta för fysiskt våld.
I vissa fall kan det vara så att man använder fel adapter till sin dator så att batteriet inte får laddning, många datorer kan använda sig av laddare med mindre effekt från samma tillverkare.

Ett dåligt batteri innebär inte att man har en dålig dator utan den kan hålla i många år till.

Har du problem med trådlöst nätverk hemma så kan du kontakta en nätverkstekniker för att få det avhjälpt snabbt och enkelt.