Vårdnad av barn

Vårdnad av barn

Vårdnadshavaren av barn har ansvar för personliga förhållanden och har skyldighet att bestämma om frågor som rör barnet, det kan handla om sjukvård, skolgång eller ansökan om pass. Vårdnadshavaren måste ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål.
I vissa fall där man separerar kan det behövas rättslig hjälp och rådgivning från en familjejurist Linköping om man behöver gå till familjerätten någon gång.

Om föräldrarna är gifta med varandra vid födsel av barn så får båda automatiskt vårdnaden om barnet. Vid giftermål efter födsel så blir vårdnaden gemensam i samband med detta. Vårdnaden stannar kvar även efter skilsmässa.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra eller inte gifter sig efter födseln så kan bestämma om gemensam vårdnad genom avtal med den kommunala socialnämnden som har en skyldighet att utreda vem som är fader till barnet. I samband med fastställandet av faderskap kan man anmäla att man vill ha gemensam vårdnad.

Man kan ansöka om en stämning och gå vidare till familjerätten Linköping om man inte kan komma överens om något med en annan person.
Oftast handlar det om familjerelaterade saker om barn såsom umgänge, boende och vårdnad där det alltid ska vara för barnets bästa.

Att ta hjälp av en advokatbyrå Linköping och ha en jurist med sig hela vägen från start är en bra början om man hamnar i en tvist med den andra föräldern.
En tvist kan handla om en eller flera saker och kan i dom flesta fallen lösas med samtal och få det som ett beslut i domstol.

Om en av föräldrarna dör så får den andra föräldern vårdnaden om barnet om båda har vårdnad, har personen som dör ensam vårdnad så kan tingsrätten besluta att vårdnaden anförtros till förordnade vårdnadshavare såsom släktingar eller styvföräldrar. Det är alltid barnets bästa som avgör hur det kommer att bli.